កម្មវិធី​Idea Talk៖ តើ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ្វី​ដែល​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​សប្តាហ៍នេះ?

កម្មវិធី​Idea Talkតាម​បណ្តាញ ​Facebook Live​របស់​The Cambodia Daily​ ថ្ងៃ​ទី​២៥​មករា​ឆ្នាំ​២០១៩។​

កម្មវិធី​Idea Talk​តាម​បណ្តាញ​Facebook Live​របស់​កាសែត​The Cambodia Daily​ រួមមាន​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​វាគ្មឹន​ពិសេសៗ​ដោយ​មាន​ទទូល​សំណួរ​ពី​ប្រិយមិត្ត​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​Facebook Live​ទៀត​ផង។​

ប្រធាន​បទ៖ តើ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ្វី​ដែល​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​សប្តាហ៍នេះ?

វាគ្មឹន៖​លោក​ប៉ាងួនទៀងប្រធាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ(CCIM)។​​

សូម​អរគុណ!

 

© 2019, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.