កម្មវិធី​Idea Talk៖​តើ​មាន​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​យល់​ដឹង​សម្រាប់​សប្តាហ៍​នេះ?​ ​

កម្មវិធី​Idea Talkតាម​បណ្តាញ ​Facebook Live​របស់​The Cambodia Daily​ ថ្ងៃ​ទី​១៥​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១៩។​

កម្មវិធី​Idea Talk​តាម​បណ្តាញ​Facebook Live​របស់​កាសែត​The Cambodia Daily​ រួមមាន​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​វាគ្មឹន​ពិសេសៗ​ដោយ​មាន​ទទូល​សំណួរ​ពី​ប្រិយមិត្ត​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​Facebook Live​ទៀត​ផង។​

ប្រធាន​បទ៖​តើ​មាន​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​យល់​ដឹង​សម្រាប់​សប្តាហ៍​នេះ?

វាគ្មឹន៖​លោក​ប៉ាងួនទៀង​ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​(CCIM)។​

សូម​អរគុណ!

 

© 2019, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.