កម្មវិធី​Idea Talk​៖ សារៈសំខាន់នៃការអប់រំយុវជនដើម្បីចូលរួមកែប្រែសង្គម

កម្មវិធី​Idea Talk​តាម​បណ្តាញ ​Facebook Live​របស់​The Cambodia Daily​ ថ្ងៃ​ទី​១១​មករា​ឆ្នាំ​២០១៩​។

កម្មវិធី​Idea Talk​តាម​បណ្តាញ​Facebook Live​របស់​កាសែត​The Cambodia Daily​ រួមមាន​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​វាគ្មឹន​ពិសេសៗ​ដោយ​មាន​ទទូល​សំណួរ​ពី​ប្រិយមិត្ត​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​Facebook Live​ទៀត​ផង។​

ប្រធាន​បទ៖ សារៈសំខាន់នៃការអប់រំយុវជនដើម្បីចូលរួមកែប្រែសង្គម។

វាគ្មឹន៖​លោកព្រាបកុលប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។

ថ្ងៃ​ទី១១​មករា​ឆ្នាំ​២០១៩​

សូម​អរគុណ!​

 

© 2019, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.